Home » Contact Us

Extreme Machinery Manufacture Co., Ltd. (Jingjiang)

Add.: 1405, Block B, Wanda Plaza, 36th Guobin Road, Yangpu District, Shanghai, China
Jingjiang branch: 11C,68th Middle People Road, Jingjiang, Jiangsu, Zip 214500, China

Extreme Machinery Manufacture Co., Ltd ---Dubai office
Add.: 26 airport Rd, Dubai

Công ty TNHH thương mại và công nghiệp Châu Á Bertram
Add.: 107 Minh Khai, Dong Ngan, Tu Son, Bac Ninh, Viet Nam

Inquiry Form